Регистрация | Вход
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Admin  
Forum » So'zlashuv maydonchasi / Беседка » Erkin Mavzu \ Свободная тема » Ismlar ma'nosi...
Ismlar ma'nosi...
АнгелочкаДата: Chorshanba, 2009-04-08, 13:02:01 | Сообщение # 1
Admin Yordamchisi (AY)
Группа: Портал Патрул Модератори (ППМ)
Сообщений: 583
Награды: 11
Репутация: 11
Статус: Ketgan
Хаммага салом! Исмлар, ула нима маънони билдиради? Инсон хаётида унга куйилган исмни ахамияти катталигини хамммиза биламиза, лекин хаммаям уз исмини маъносини биладими? Ман узим билган исмла маъносини ёзишга харакат килдим.

А
АББОС (а.)- ковоги солик, хўмрайган, жиддий. Баъзи болалар шу холатда тугилади.
АБДУЛАЗИЗ (а.) - иззат ва куч-кудрат сохиби бўлган голиб Аллохнинг бандаси.
АБДУЛАЗИМ (а.) - буюк Аллохнинг бандаси.
АБДУЛВАЛИ (а.) - дўст, мададкор Аллохнинг бандаси.
АБДУЛВАХХОБ (а.)- барча учун ўз неъматларини текин ато этувчи Аллохнинг бандаси.
АБДУЛВОХИД (а.)- битта, ягона, танхо бўлган Аллохнинг бандаси.
АБДУЛЖАББОР (а.) - бандаларнинг ишларини ислох килувчи Аллохнинг бандаси.
АБДУЛЖАЛИЛ (а.)- барча жихатдан мукаммал ва гўзал улуг Аллохнинг бандаси.
АБДУЛЛАТИФ (а.)- лутфу эхсон, чексиз мархаматлар сохиби бўлган Аллохнинг бандаси.
АБДУЛАХАД (а.)- якка-ягона бўлган Аллохнинг бандаси.
АБДУЛКАРИМ (а.)- карим килувчи, саховат кўрсатувчи ва бандаларининг гунохларини кечирувчи, авф этувчи Аллохнинг бандаси.
АБДУЛЛОХ (а.)- Аллохнинг бандаси.
АБДУЛМАЛИК (а.)- подшох Аллохнинг бандаси.
АБДУЛФАТТОХ (а.) - рахмат хазиналарини очувчи Аллохнинг бандаси.
АБДУЛХОЛИК (а.)- яратувчи Аллохнинг бандаси.
АБДУЛКАХХОР (а.)- барчани бўйсўндирувчи Аллохнинг бандаси.
АБДУЛКОДИР (а.)- Хамма нарсага кодир бўлган, куч кудрат сохиби Аллохнинг бандаси.
АБДУЛГАФУР (а.) - бандаларинннг гунохларини яшириб, жазо бермай турувчи Аллохнинг бандаси.
АБДУЛГАФФОР (а.) - бандаларининг хато ва гунохларини кечирувчи Аллохнинг бандаси.
АБДУЛГАНИ (а.)- Хеч нарсага эхгиёжсиз, бой Аллохнинг бандаси.
АБДУЛХАЙ (а.)- абадий тирик Аллохнинг бандаси.
АБДУЛХАМИД (а.)- Хамиша, доимо Хамду санога, макговга сазовор бўлган Аллохнинг бандаси.
АБДУЛХАКИМ (а.) - Хикмат ва чексиз билимлар сохиби бўлган Аллохнинг бандаси.
АБДУЛХАФИЗ (а.)- ўз панохдда сакловчи Аллохнинг бандаси.
АБДУРРАЗЗОК (а.) - барча тирик мавжудодга ризк берувчи Аллохнинг бандаси.
АБДУРРАУФ (а.)- ўта мехрибон, рахмати кенг Аллохнинг бандаси.
АБДУРРАШИД (а.)- барча ишлари тўгри чикувчи Аллохнинг бавдаси.
АБДУРРАХИЙМ (а.) - рахмли Аллохнинг бандаси.
АБДУРРАХМОН (а.) - ўта мехрибон Аллохнинг бандаси.
АБДУССАМАД (а.)- Хожатбарор Аллохнинг бандаси.
АБРОР (а.)- покиза, яхши хулк-атвор эгаси.
АДОЛАТ (а.) - одиллик.
АЗАМАТ (а.)- улуг, кудратли.
АКБАР (а.)- буюк, улур.
АКМАЛ (а.) - энг етук, энг мукаммал.
АКРАМ (а.)- карамли, сахий
АЛИ (а.)- олий, энг юксак.
АЛИШЕР (а.-ф.т.)- шердек кудратли, жасур, довюрак бола. Алидек куч-кудрат ва акл-заковат эгаси бўлсин.
АМИР (а.)- Хукм килувчи, хукмдор, йўлбошчи.
АНБАР (а.) - ёкимли, хушбўй, ажойиб Хидли.
АНВАР (а.)- нурли, ёруг, чарогон ёки икболи порлок бола.
АРСЛОН (а.)- шер, шердек кудратли, довюрак, кўркмас бўлсин.
АСАД (а.) — Шер. Асад ойида тугилган бола ёки Шердек кудратли, кўркмас, довюрак бўлсин.
АСАДУЛЛОХ (а.) - Аллохнинг шери ёки Аллохнинг шердек кудратли, довюрак, жасур бандаси.
АСАЛ (а.) - асалдек ширин, севимли киз.
АСОМИДДИН (а.)- диннинг кўмаги, ёрдами, мадади.
АЪЗАМ (а.)- энг буюк.
АХМАД (а.) - Аллохга олкиш ва хамду санолар айтувчи, олкишга сазовор, мактовга лойик.
АХРОР (а.)- мехру мурувватли, мархаматли.
Б
БАДРИДДИН (а.) - диннинг тўлин ойи.
БАРНО (ф.т.) - келишган, чиройли.
БАСАНДА (ф.т.) - оилада кетма-кет кизлар тугилса, энди етарли бўлди, энди киз бола тугидиши тўхтасин, деган маънода ушбу исм кўйилган.
БАХТИЁР (ф.т.) - бахт-саодат, кувонч ёр бўлсин.
БАХОДИР (ф.т.) - ботир, куч-кудратли.
БАХОР (ф.т.) - бахорда тугилган фарзанд ёки хаётда бахордек гўзал, чиройли, файзли бўлсин.
БАХРИДДИН (а.) - диннинг нури, шуьласи.
БАХРОМ (ф.т.) — Миррих (Марс) сайёрасининг номи бўлиб, у кадимдан бахт ва саодат тимсоли сифатида тараннум этилган, шу билан бир каторда кадимги эрон шохларидан бири бўлган Бахромга хам нисбат берилиб, куч-кудрат сохиби бўлсин, деган маънода хам ушбу ном болага берилган.
БЕКЗОД (ўзб-ф.т.) - беклар авлодидан бўлган бола ёки бек фарзанди, боласи.
БЕКМУРОД (ўзб-а.) - беклар авлодидан бўлган бола улгайиб, орзу максадига етсин.
БЕРДИМУРОД (ўзб-а,) - Аллох бизга ўгил ато килиб, орзу максадимизга етказди еки Аллох берган бола вояга етиб, мурод-максадига эришсин.
БЕХЗОД (ф.т.)- яхши саодатли кунда тугилган, яхши аслзода бола.
БЕХРУЗ (ф.т.)- бахт-саодатли кунда тугилган бола.
БИБИХОЛ (ўзб-ф.т.) - хол билан тугилган, эътиборли аслзода киз.
БИНАФША (ўзб.)- бинафшадек нафосатли, сулув, кўркам
БОБУР (ўзб.)- йўлбарс.
БОЗОР (ф.т.) - бозор куни тугилган бола.
БОЙМУРОД(ўзб-а.) - бой-бадавлат бола, улгайиб орзу муродига етсин.
БОЙКОБИЛ (ўзб-а.)- эс-хушли, аклли, мўмин-кобил бола, улгайиб бой-бадавлат бўлсин.
БОЛТА (ўзб.)- киндиги болта билан кесилган бола ёки болтадек кескир, ўткир, мустахкам бўлсин.
БОТИР(ўзб-мўг.) - мард, пахлавон, довюрак, жасур.
БЎРИ (ўзб.)- тугилганда тиши мавжуд бўлган бола.
В
ВАФО (а.) - вафоли, садокатли, содик.
ВОСИЛ (а.) - висолга етишган.
Г
ГАВХАР (ф.т.) - гавхардек кимматли, бебахо, асл, зебо киз.
ГАВҲАРШОД(ф.т.) - гавхардек бебахо, кимматли, кадрли, кувнок, шоду хуррам зебо киз.
ГУЛАНДОМ (ф.т.) - гулбадан, нозик, гўзал киз.
ГУЛАСАЛ (ф.т-а.) - гулдек чиройли, нафис, асалдек ширин, тотли, севимли киз.
ГУЛЖАМОЛ (ф.т-а.) - хусни жамоли гуддек зебо киз.
ГУЛЖАХОН (ф.т.)- жахоннинг гулдек гўзал кизи.
ГУЛНОЗ (ф.т.) - гулдек нозик ва нозли гўзал киз.
ГУЛРУХ (ф.т.) - юзи гулдек гўзал киз.
ГУЛЧЕХХРА (ф.т.) - гулюзли, чиройли киз.
ГУЛШАН (ф.т.) - Хаёти гулзордек файзу тароватли бўлсин.
ГУЛШОД (ф.т.) - гулдек гўзал, сулув, шоду хуррам
ГЎЗАЛ (ўзб.) - зебо, сулув, чиройли
Д
ДАВЛАТ (а.) - давлатманд, бой, саодатли, толеи порлок бўлсин.
ДАВРОН (а.) - даврининг, замонасининг бахтиёр фарзанди бўлсин.
ДИЛАФРЎЗ (ф.т.) - кўнгилни ёритувчи, калбни кувончга тўлдирувчи зебо киз.
ДИЛБАР (ф.т.) - кўнгилни олувчи, суюкли, гўзал.
ДИЛМУРОД (ф.т-а.) - дилдаги муродга, орзуга етказган бола.
ДИЛНАВОЗ (ф.т.) - дилни эркаловчи, кўнгилга завку шавк багишловчи севимли зебо киз.
ДИЛНОЗ (ф.т.) - нозик калб сохиби.
ДИЛОВАР (ф.т.) - жасур, кўркмас, довюрак, шижоатли.
ДИЛОРО (ф.т.) - кўнгилни безовчи, дилга оро берувчи киз.
ДИЛОРОМ (ф.т.) - дилга ором берувчи, кўнгилга таскин
ва хузур-халоват бахш этувчи.
ДИЛРАБО (ф.т.) - кўнгилни жалб килувчи, дилни тортувчи, суюкли, гўзал киз.
ДИЛШОД (ф.т.) - дили шод бўлиб юрсин ёки калбларга севинч, шоду хуррамлик бахш этган бола.
ДУРДОНА (а-ф.т.) - инжу, дур донасидек бебахо, кадрли, чиройли киз.
Е
ЕТИМ (а.) - якка, ягона, танхо, ёлггиз.
Ё
ЁДГОР (ф.т.) - агар бола дунёга келгандан кейин отаси ёки онаси оламдан ўтиб колса, унга мархумдан эсдалик, ёдгорлик бўлсин деб ушбу исм берилади.
ЁРКИНОЙ (Узб.) - келажаги ёруг, нурли ва ойдек гўзал киз.
ЁКУБ (кад.ях.) - изидан борувчи, сабр-токатли, довюрак, жасур.
ЁКУТ (кад.ях-а.) - ранги кизил бўлган кимматбахо ноёб тош.
Ж
ЖАВЛОН (а.) - чаккон, чиройли, шахдам кадам ташловчи.
ЖАЛОЛ (а.) - улуг, буюк, кўркам.
ЖАЛОЛИДДИН (а) - диннинг улугворлиги ёки диннинг юксак намояндаси.
ЖАМОЛ (а.) - чиройли, кўркам бола.
ЖАМШИД (ф.т.) - буюк, кудратли.
ЖАСУР (а.) - довюрак, куркмас, жасоратли.
ЖАХОНГИР (ф.т.) - жахонни забт этувчи, фотих.
ЖУМА (а.) - жума куни тугилган бола.
ЖУМАГУЛ (а.ф.) -жума куни тугилган, гулдек чиройли сулув киз.
ЖУМАкУЛ (а.-ўзб.)- Аллохнинг жума куни тугилган бандаси ЖУМАНАЗАР (а.) - жума куни берилтан тухфа.
ЖЎРА (ф.т.) - дўст, ўрток, хамдам.
З
ЗАЙНАБ (а.) - келишган, хушкомат, сулув киз.
ЗАЙНИДДИН (а.) - дининг безаги, чиройи, кўрки.
ЗАРИНА (ф.т.) - зарли, чиройли киз.
ЗАРИФ (а.) - бегубор, покиза, нозик таъб, ўгкир акл сохиби.
ЗАРИФА (а.) - иффатлн, покиза, нозик таъб, фахм-фаросатли киз.
ЗАФАР (а.) - толиб, саодатманд.
ЗЕБИНИСО (ф.т.-а.) - аёлларнинг зеби, гўзал, зебоси.
ЗЕБО (ф.т.) - гўзал, сулув, чиройли киз.
ЗИЁ (а.) - нурли, толеи порлок бола.
ЗИЙНАТ (а.) - зийнатли, безанган, ораста, кўркам киз.
ЗОЙИР (а.) - зиёратчи.
ЗОКИР (а.) - Аллохни зикр килувчи, ёдга олувчи.
ЗУБАЙДА (а.) - аёлларнинг танлаб олингани, энг яхшиси.
ЗУЛФИЯ (ф.т.) - жингалак сочли, сулув киз.
ЗУЛХУМОР (а.) - интик бўлиб кўпдан кугилтан киз.
ЗУМРАД (ф.т.) - зумраддек кимматли, чиройли, зебо киз.
ЗУХРО (а.) - Зухро юлдузидек нурли, чиройли, сулув ва икболи порлок киз.
И
ИБОДАТ (а.) - тоат-ибодат килиш, Худога сигинувчи, Унга бўйсунувчи ёки ибодат пайтида тугилган киз.
ИБОДУЛЛОХ (а.) - Аллохнинг бандалари, куллари.
ИБРОХИМ (Кад.ях.) - халкларнинг отаси.
ИЗЗАТУЛЛОХ (а.) - Аллохнинг хурмат-иззатли бандаси бўлсин.
ИЛХОМ (а.) - рухий кўгаринкилик, рухланиш, авжланиш.
ИМОМ (а.) - олдинда турувчи пешво, диний рахнамо.
ИНТИЗОР (а.) - интизор бўлиб кўпдан орзикиб кутилган киз.
ИРОДА (а.) - Худонинг иродаси билан дунёга келтан киз.
ИСКАНДАР (юн.) - Кўркмас, довюрак, жасур, мардларниш сардори, бошлиш.
ИСЛОМ (а.) - бўйсунувчи, итоаткор, художой.
ИСМОИЛ (кад.ях.) - Худо эшитди; Худодан сўраб олинган бола.
ИСРОИЛ (кад.ях.) - Аллохга итоат килувчи, Аллох йўлида курашчи.
ИХТИЁР (а.) - ихтиёри, эрки ўзида, Хур, озод.
ИКБОЛ (а.) - бахту саодат, ёрур келажак, хаёт.
Й
ЙЎЛДОШ (ўзб.-ф.т.) - хамрох.
К
КАМОЛ (а.) - етук.
КАМОЛИДДИН (а.) - диннинг камоли, ривожи ёки диннинг баркамол, етук намояндаси.
КОМИЛ (а.) - етук, мукаммал.
КАМОЛА (а.) - етук, баркамол киз.
КОМРОН (ф.т.) - максадга эришувчи, саодатманд, кудратли, омадли, толеи порлок.
КУМУШ (ўзб.) - кумушдек бебахо, кимматбахо, кадрли, сулув киз.
Л
ЛАЙЛИ (а.) - тун кизи, тунда тугилган киз.
ЛАТИФА (а.) - мехрибон, мулойим киз.
ЛАТОФАТ (а.) - латофатли, покиза, шафкатли, зебо киз.
ЛОБАР (а-) - чиройли, келишган, ёкзимли, дилкаш киз.
ЛОЛА (ф.т.) - лоладек нафосатли,чиройли, кўркам, гўзал
ЛУТФИЯ (а.) - мурувватли, мехрли, сулув киз.
ЛУТФУЛЛОХ (а.) - Аллохнинг лутфу эхсони, муруввати, мархамати.
М
МАВЖУДА (а.) - яратилган, бор, бархаёт.
МАВЛУДА (а.) - хосиятли, мукаддас кунда дунёга келган киз.
МАДИНА (а.) - бу исм Арабистондаги мукаддас зиёратгох шахар бўлган Мадина номидан олинган.
МАЛИКА (а.) - малика еки шох авлодидан бўлган аёл.
МАЛОХАТ (а.) - кўркам, гўзал, малохатли киз.
МАСТУРА (а) - пардали, иффатли, покиза киз.
МАТЛУБА (а.) - илтижо килиб сўраб олинган киз.
МАФТУНА (а.) - мафтун килувчи, жозибали, дилкаш киз.
МАХБУБА (а.) - севилган, суюкли, дилбар киз.
МАХЛИЁ (а.) - ўзига жалб этувчи, кўнгилни ром килувчи, сехрловчи, назокатли, жозибали, сулув киз.
МАХМУД (а.) - махталган, махговга лойик.
МЕХРИНИСО - аёлларнинг куёши.
МИРЗА (ф.т.) - саводли, ўкимишли билимдон бўлиб ўссин.
МОХИГУЛ (ф.т.) - ойдек сулув, чиройли ва тулдек гўзал киз.
МОХИДИЛ (ф.т.) - кўнгилнинг ойи ёки кўнглимизни ойдек еритган, нурга тўлдирган сулув киз.
МОХИНУР (ф.т-а.) - ой нуридек покиза, сулув киз.
МОХИРА (а.) - махоратли, пишик киз.
МУАЗЗАМ (а.) - азим, улуг, буюк.
МУАТТАР (а.) - хушбўй хид таратувчи.
МУБОРАК (а.) - кутлуг, саодатли.
МУЗАФФАР (а.) - зафар козонувчи, галабага эришувчи, голиб.
МУНАВВАР (а.) - нурли, чароюн, ёруг.
МУНИРА (а.) - нур сочувчи, юзидан нур таралувчи, нурли, зебо киз. МУНИС (а.) - дўст, хамдам.
МУРОД (а.) - улгайиб мурод-максадига етсин ёки орзу, муродга эриштирган бола.
МУСАЛЛАМ (а.)- бўйсунувчи, итоаткор.
МУСУЛМОН (а.) - Ислом динига эътикод килувчи, иймонли, художой.
МУХТОР (а.) - танланган, сайланган, эркин, озод.
МУШАРРАФ (а.) - шарафланган, шарафли, хурмат-эхтиромга эришган.
МУЯССАР (а.) - Аллох етказган, муяссар килган фарзанд.
МУКАДДАМ (а.) - биринчи фарзанд.
МУКАДДАС (а.) - кутлук, табаррук, мукаддас, азиз.
МУХАММАД (а.) - макталадиган, мактовга, олкишга лойик, сазовор.
МУХАРРАМ (а-) - мухарррам ойнда дунёга келган бола.
МУХТАРАМ (а.) -энг хурматли, эъзозли.
Н
НАВРЎЗ (фт.) - янги кун, янги кунда - Наврўз куни тугилган бола.
НАЖМИДДИН (а.) - диннинг юлдузи, диннинг икболн.
НАЗАР (а.) - Аллох назар килган, Аллохнинг назари тушган бола.
НАЗИРА (а.) - авлиёлар, эшонларга назир килинган, багишланган киз.
НАЗИФА (а.) - покиза.
НАЗОКАТ (а.) - нозиклик, нозик табиатли, нозанин сулув киз.
НАЗРУЛЛОХ (а.) - Аллохга назр килннган, багишланган бола.
НАМОЗ (ф.т.) - намоз вакгида тугилган бола.
НАРГИЗ (а.) - наргисдек нафосатли, нозик, гўзал киз.
НАРИМОН (а-ф.т.) - жасур, кўркмас, куч-кудратлн.
НАСИБА (а.) -ризки бугун, насибали киз бўлсин.
НАСИМ (а.) - тонг пайти зсадшан шабададек юмшок кўнгилли, мулойим табнатли, ёкимли бола.
НАСИМА (а.) - тонг шамолидек ёккнмли, хузурбахш, мулойим табиатли, юмшок кўнгил, покиза, нафосатлв
НАСРИДДИН (а.) - диннинг ёрдами, кўмага.
НЕЪМАТ (а.) - ризки бутун, насибаси тўкис бўлсин.
НЕЪМАТУЛЛОХ (а.) - Аллонинг саховати, мархамати, Аллохшнг неъмати.
НИГИНА (ф.т.) - узук, кимматбахо узукдек бебахо, азиз, гўзал киз.
НИГОРА (ф.т.) - чиройли юзли, зебо, тенгсиз Хусн сохибаси.
НИЗОМ (а.) - тартиб-интизомли,одоб-ахлокли бола бўлсин.
НИЗОМИДДИН (а.) - диний илмларни, тартиб-коидаларни мукаммал билувчи, дин ривожига хисса кўшувчи.
НИЛУФАР (хинд.) - нилуфардек нафосатли, нозик ва зебо киз.
НИШОН (ф.т.) - бола тугилганда унинг баданида бирон хил белги бўлса ёки отасидан нишона бўлсин деган маънода ушбу исм кўйилади.
НОДИР (а.) - ноёб, кимматбахо, кадрли бола.
НОДИРА (а.) - тенгсиз, бебахо, беназир, беиёс гўзаллик сохибаси.
НОРБОЙ (ф.т-ўзб.) кизил холли бола улайиб бой-бадавлат бўлсин.
НОРМУРОД (ф.т-а.) - кизил холли бола орзу муродларимизга эриштирди ёки кизил холли бола сог-омон улгайиб истагига, муродига етсин.
НОРМУХАММАД (ф.т.-а.) -Кизил холли болани Мухаммад (с.а.в.) охиратда шафоат килсинлар.
НОРМЎМИН (ф.т-а.) - кизил холли бола, аклли, доно, мўмин-кобил бўлсин.
НОРОЙ (ф.т-ўзб.) - кизил хол билан тугилган, ойдек зебо, кўркам киз.
НОРТОЖИ (ф.т.) - кизил холли бола.
НОРХОЛ (ф.т.) - баданида кизил хол билан тугилган киз.
НОРКОБИЛ (ф.т-а.) Кизил хол билан тугилган бола, улгайиб кобил бўлсин.
НОСИР (а.) - ёрдам берувчи, голиб.
НУРББК (а-ўзб.) - беклар авлодига мансуб бўлган толеи нурли, икболи порлок бола.
НЎРЖАМОЛ (а.) -нур юзли, чиройли, гўзал киз.
НУРИДДИН (а.) - диннинг нури, зиёси, машъали.
НУРУЛЛОХ (а.) - Аллохнинг нури, зиёси, ёгдуси.
НУСРАТ (а.) - ёрдам берувчи, кўмак берувчи, голиб.
НУСРАТУЛЛОХ (а.) - Аллохнинг кўмаги, муруввати.
О
ОБИД (а.) - Аллохга сигинувчи, Унга ибодат килувчи.
ОБИДА (а.) - Аллохга ибодат килувчи, такводор киз.
ОБОД (ф.т.) - Хаёти обод, серфайз, насибаси бутун бўлсин.
ОДИЛ (а.) - адолатли, Хакгўй.
ОДИНА (ф.т.) - хосиятли бўлган, муборак кун Хисоблаган жума кунида тугилган бола.
ОЗОД (ф.т.) - озод, хур, эркин.
ОЗОДА (ф.т.) - хур, эркин, покиза киз.
ОЗОДБЕК (ф.т-ўзб.) - беклар авлодига мансуб бўлган хур, эркин, саодатманд бола.
ОЙГУЛ (ўзб-ф.т.) - ойдек чиройли, сулув, гулдек чиройли киз.
ОЙДИН (ўзб.) - ойдин, ёруг кечада тулган киз ёки хаёти нурли, икболи порлок, чароюн бўлсин.
ОЙЖАМОЛ (ўзб-а.) - ойдек гўзал хусн сохибаси, ой юзли зебо киз.
ОЙНИСА (ўзб-а.) - аёлларнинг ойдек сулуви, зебоси.
ОЙША (а.) - бархаёт яшовчи.
ОЛИМ (а.) - илм сохиби.
ОЛИМА (а.) - илмли, билимдон киз.
ОЛИЯ (а.) - олий, улуг, юксак мартабали.
ОЛЛОЁР (а-ф.т.) - Аллох ёр, мададкор бўлсин, хамиша хамдам, хамрох бўлсин, кўллаб ўз панохида асрасин.
ОМОН (а.) - ўсиб, улгайиб сог-омон бўлсин.
ОМОНУЛЛОХ (а.) -Аллохнинг ўзи хар кандай хавф-хатар ва офатларддн омон саклайдиган бола.
ОРЗИГУЛ (ф.т.) - орзу килиб эртпилган гулдек сулув, дилрабо киз.
ОРЗУ (ф.х.) - ота-онасини орзусига эриштирган, максадига етказган ёки орзикиб кутилган бола.
ОРИФ (а.) - маърифатли, билимли, аклли, Аллохни таниган художўй, такводор.
ОРТИК (ўзб.) - баданида бирор ортикча аъзо билан тугилган бола.
ОТАБЕК (ўзб.) - бекларнинг бошлиги, сардори.
ОКИЛ (а.) - аклли, доно, зукко.
ОкИЛА (а.) - аклли, зукко, доно киз.
П
ПАНЖИ (ф.т.) - одатда оиладаги бешинчи болага ушбу ном кўйилади. Панж-беш маъносини англатади.
ПАРДА (ф.т.) - парда билан тукилган бола.
ПЎЛАТ (ф.т.) - пўлатдан кучли, иродали, мустахкам бўлиб улгайсин.
Р
РАВШАН (ф.т.) - нурли, ёруг, чарогон ёки икболи порлок бола бўлсин.
РАЖАБ (а.) - Ражаб ойида, яъни хижрий йилнинг еттинчи ойида тугилган бола.
РАМАЗОН (а.) - кутлуг, муборак ой хисобланмиш камарий йилнинг 9 ойида тугилган бола.
РАМЗИДДИН (а.) - диннинг рамзи, тимсоли.
РАСУЛ (а.) -Аллохнинг элчиси.
РАЪНО (а.) - раъногуддек сулув, чиройли, пурлатофат киз.
РАХМАТ (а.) - мехрибон, рахмдил, шафкатли.
РАХМАТУЛЛОХ (а.) - Аллохнинг рахмати, муруввати, мархамати билан дунёга келтан бола.
РИЗО (а.) - розилик.
РОБИЯ (а.) - оиладаги тўртинчи фарзанд.
РОЗИЯ (а.) - розилик, мамнунлик, шукроналик бахш этган, суюкли, ёкимтой, дилкаш киз.
РОҲАТ (а.) тинч-омон, рохатда, хузур-халоватда яшасин.
РУСЛАН (ф.т.) - арслон, кўркмас, жасур, кудратли, довюрак.
РУСТАМ - куч-кудратли, ботир, енгалмас, довюрак жасур, матонатли.
РУХШОНА (ф.т.) - чиройли, гўзал юзли, кўркам, сулув
РЎЗИ (ф.т.) - ризки бутун, насибали, бахт-саодатли бўлсин.
РЎЗИМУРОД (ф.т-а.) - ризк-насибали бола улгайиб мурод-максадига етсин.
РЎЗИМУХАММАД (ф-т-а.) - ризкли, насибали болани Мухаммад (с.а.в.) охиратда шафоат килсинлар.
РУЗИХОЛ (ф.т.) - ризкли, насибали, хол билан тугилган киз,
С
САДОКАТ (а.) - содик, садокатли, вафодор.
САДРИДДИН (а.) - диннинг баланд мартабали, юкори мавкега эга рахнамоси, диншшг улуг намояндаси.
САИД (а.) - бахт саодатли.
САИДА (а.) - омадли, бахтли, саодатли.
САЙИД (а.) - эга, бошлик, рахнамо, аслзода, олийнасаб.
САЙИДА (а.) - олийнасаб сайидлар авлодига мансуб киз.
САЙИДБЕК (а.) - аёлзода, олийнасаб беклар авлодидан бўлган бола.
САЙИДМУРОД (а.) - олий насаб, аслзода, сайидлар авлодига мансуб бола. Улгайиб мурод-максадига етсин.
САЙФИДДИН (а.) - диннинг киличи.
САЙФУЛЛОХ (а.) - Аллохнинг киличи.
САЛИМ (а.) - соглом, согу саломат.
САЛОМАТ (а.) - омон-эсонлик, согу саломатлик.
САМАНДАР (а.) - ўт ичида яшовчи, ўтдан пайдо бўладиган жонзот, ўлмас, мустахкам иродали.
САНАМ (а.) - мажусийлар илохи, маъбудаси; зебо, суюкли киз.
САОДАТ (а.) - бахтли, саодатли, икболи порлок киз.
САРВАР (а.) - йўлбошчи, рахнамо.
САРВИНОЗ (ф.т.) - кадди-комати тикка ўсувчи, сарв дарахтидек келишган ва нозик киз.
САРДОР (ф.т.) - рахнамо, етакчи, йўлбошчи, бошлик.
САФАР (а.) - Сафар ойида ёки сафар вактида дунёга келган бола.
САФАРАЛИ (а.) - Сафар ойида ёки сафар пайтида тукилган бола Алидек куч-кудрат, акл-заковат эгаси бўлсин.
САФАРГУЛ (а-ф.т.) - Сафар ойида ёки сафар пайтида дунёга келган гулдек кўркам, зебо киз.
САЪДУЛЛОХ (а.) - Аллох ато этган бахт-саодат ёки Аллокнинг икболи порлок, бахту саодатли бавдаси.
СЕВАР (ўзб.) - севимли, ёкимли фарзанд.
СИРОЖ (а.).- машъал.
СИРОЖИДДИН (а.) - диннинг нури, машъали.
СОАТ (а.) - хосиятли, бахтли соатда тугилган бола.
СОБИР (а.) -;чидамли, сабру токатли, иродаси мустахкам бола.
СОБИТ (а.) - мустахкам, чидамли, келишган, чиройли бола.
СОДИК (а.) - садокатли, вафодор.
СОЖИДА (а.) - сажда килувчи, Аллохга сигинувчи мусулмон низ.
СОЛИХ (а.) - покиза, пок, солих амаллар килувчи.
СОХИБ (а.) - хўжайин, эга, дўст, хамдам.
СУЛТОН (а.) - подшох, хукмдор, юксак мартаба, обрў-эътибор эгаси бўлсин.
СУЛТОНАЛИ (а.) - юксак обрў-эътибор, мартаба эгаси бўлсин еки ушбу бола Алидек куч-кудрат, юксак аклу заковат эгаси бўлсин.
СУЛТОНМУРОД (а.) - юксак мавкели, мартабалар, обрў-эътибор сохиби бўлиб етишсин, орзу-муродига эришсин.
СУЛТОНОЙ (а-ўзб.) - олий мартаба, мавкели, обрў, эътибор сохибаси бўлган ойдек гўзал, зебо киз.
СУРАЙЁ (а.) - юзи Сурайё юлдузидек нурли, ёруг, гўзал киз, икболи Сурайё юлдузидек порлок бўлсин.
Т
ТАБАССУМ (а.) - хаёти шодликка, кувончга тўлик бўлсин ёки кулиб, жилмайиб турувчи, чехрасидан табассум аримайдиган киз.
ТАЛЪАТ (а.) - юз кўриниши чиройли, гўзал бола.
ТЕМИР (ўзб.) - темирдек мустахкам иродали бўлсин.
ТЕША (ўзб.) - тешадек ўткир, кескир бўлсин, мустахкам бўлсин еки киндиш теша билан кесилган бола.
ТИЛОВМУРОД (ўзб-а.) - тилаб олинган, Худодан сўраб олинган бола улгайиб мурод-максадига етсин.
ТОЖИДДИН (ф.т-а.) - дшнинг тожи, диннинг юксак билимдони, улуг намояндаси.
ТОЖИМУРОД (ф.т-а.) - хол билан тугилган бола улгайиб мурод-максадига етсин ёки холли бола орзу-муродимизга эриштирди.
ТОЖИНИСО (ф.т-а.) - аёлларнинг тожи, улуги, эътиборга сазовори ва энг гўзали.
ТОЛИБ (а.) - талаб килувчи, илм изловчи.
ТОШМУРОД (ўзб-а.) - тошдек махкам, мустахкам иродали бола улгайиб мурод-максадига етсин.
ТОШПЎЛАТ (ўзб-ф.т) - тош ва пўлатдек мустахкам бола, узок умр кўрсин.
ТОҲИР (а.) - покиза, бегунох.
ТУРСУН (ўзб.) - нобуд бўлмасин, согу саломат ўссин, омон колсин, яшаб кетсин.
ТУРГУН (ўзб.) - туриб колсин, нобуд бўлмасин, умри узок бўлсин.
ТЎЛКИН (ўзб.) - яйраб, шоду хуррам бўлиб, завку шавкат тўлиб юрсин.
ТЎРА (ўзб.) - юкори маргаба, мавке эгаси, аслзода.
У
УБАЙДУЛЛОХ (а.)- Аллохнинг кичик кули.
УЛДОНА (ўзб-ф.т.) - ушбу доно, зукко, аулли, фахм-фаросатли уиздан кейинги фарзанд ўгил бўлсин.
УЛУРБЕК (ўзб.) - улуг, куч-кудратлн, хукмдор ёки бекларнинг улуг, буюк сардори, бошлиги.
УМАР (а.) - мангу бархаёт яшовчи.
УМИД (ф.т.) - умид билан кутилган ёки яшаб кетишига умид килинган бола.
УМИДА (ф.т.) - орзу-умид билан кутилган ёки яшаб кетишига умид килинган киз
УМИДУЛЛОХ (ф.т.-а.) - Аллох етказган орзу-умид.
УСМОН (а.) - синикчи, даволовчи, табиб.
УЧКУН (Узб.) - хаёти ёруг, нурли, толеи порлок бўясин.
Ф
ФАЗИЛАТ (а.) - яхши хислатли.
ФАЗЛИДДИН (а.) - диннинг фазли, камоли.
ФАЙЗУЛЛОХ (а.) - Аллохнинг мархамати ёки Аллохнинг ризку насибали, омадли бандаси.
ФАРАНГИЗ (ф.т) - нур таратувчи, шуъла сочувчи гўзал киз.
ФАРИД (а.) - якка, ягона.
ФАРИДА (а.) - якка, ягона, тенгсиз киз.
ФАРМОН (ф.т.) - буйрук, Аллохнинг фармони, амри билан дунёга келган бола.
ФАРОРАТ (а.) - хузур-халоват, рохат-фарогатда яшасин.
ФАРРУХ (ф.т.) - юзидан нур ёгалувчи, очик чехрали, чиройли, кўркам.
ФАХРИДДИН (а.) - диннинг фахри, гурури.
ФЕРУЗ (ф.т.) - енгилмас, юлиб.
ФЕРУЗА (ф.т.) - голиб, икболи баланд зебо киз.
ФИРУЗ (ф.т.) - саодатли, икболи порлок ёки енгилмас, голиб,
ФИРУЗА (ф.т.) - саодатли ёки фирузадек бебахо, кимматли, гўзал, зебо киз ёки нурли, юзидан нур таралувчи.
ФОЗИЛ (а.) - билимдон, доно, зукко.
ФОЗИЛА (а.) - билимли, зукко киз.
X
ХАЙРИДДИН (а.) - диннинг хайру саховати ёки хайру саховатпеша, кимматли дин намояндаси.
ХАЙРУЛЛОХ (а.) - Аллохнинг хайру саховати, муруввати, Аллохнинг тухфаси.
ХАЛИЛ (а.) - севимли, азиз дўст.
ХОЛБЕК (ф.т-ўзб.) - беклар авлодидан бўлган холли бола.
ХОЛБЕКА (ф.т-ўзб.) - беклар авлодидан бўлтан холли киз.
ХОЛБИБИ (ф.т-ўзб.) - юкори мавкега эга, баланд мартабали холли киз.
ХОЛБОЙ (ф.т-ўзб.) - хол билан тушлган бола вояга етиб, улгайиб давлатманд, бой бўлснн.
ХОЛДОР (ф.т.) - хол билан тугилган холли бола.
ХОЛМИРЗА (ф-т.) - холли бола, билимдон, доно, ўкимишли,саводхон бўлиб етишсин.
ХОЛМУРОД (ф.т-а.) - холли бўлиб тугилган бола, ўсиб орзу-муродига етишсин.
ХОЛМУХАММАД (ф.т-а.) - холли бўлиб тугилган болани Мухаммад (с.а.в.) охиратда шафоат килсинлар.
ХОЛМЎМИН (ф.т-а.) - холли бўшб тугилган бола мўмин-кобил бўлсин.
ХОЛТОЖИ (ф.т.) - баданида холи ва тожи мавжуд бўлган бола.
ХОНДАМИР (ўзб-ф.т.) - бу исм, олимларнинг таъкидлашича, аслида, "хованд амир" бўлиб, унинг маъноси Худо амр этувчи хукмдордир ёки Худонинг назари тушган, Худонинг йўлидан тўгри юрувчи, Унинг олкишига сазовор бўлган хукмрон.
ХОНЗОДА (ўзб-ф.т.) - хон ёки асилзодалар авлодидан бўлган киз.
ХОСИЯТ (а,) - яхши хислат ва фазилатлар сохибаси бўлсин ёки омадли ёки хосиятли кунда тугилган фарзанд.
ХУДОЙБЕРДИ (ф.т-ўзб.) - Худо берди, Аллох ато этди. Аллохнинг мархамати, тухфаси бўлган бола.
ХУДОЙНАЗАР (ф.т-а.) - Худонинг назари тушган бола.
ХУМОР (а.) - кўпдан интиклик билан орзикиб кутилган бола.
ХУРРАМ (ф.т.) - шод, бахтиёр, хурсанд, бахтли бўлсин ёки кувончли кунда тугилган бола.
ХУРСАНД (ф.т.) - шоду хуррам, бахтиёр бўлиб юрсин ёки кувончли кунда тугилган бола.
ХУРШИД (ф.т.) — куёш бенихоят чиройли, хушсурат ёки икболи куёшдек порлок бўлсин.
ХУРШИДА (ф.т.) - Куёшдек хусну жамол сохибаси бўлган гўзал, сулув, латофатли киз ёки икболи куёшдек порлок бўлсин.
Ч
ЧАРОС (ўзб.) - кўзлари чаросдек фусункор, жозибаля, чиройли киз ёки коп-кора кўзлари катта киз.
ЧОРИ (ф.т.) - оиладаги тўртинчи ўгил.
Ш
ШАБНАМ (ф.т.) - шудрингдек бегубор, покиза киз.
ШАВКАТ (а.) - шон-шухрат, куч-кудратли бола бўлсин.
ШАМСИДЦИН (а.) - диннинг куёши.
ШАМСИЯ (а.) - Куёшдек порловчи чарогон киз, чиройли киз.
ШАМСУЛЛОХ (а.) - Аллохнинг нури, ёгдуси ёки Аллохнинг куёвдек порлок чехрали, чиройли бандаси.
ШАРБАТ (а.) - ёкимли, ширин, суюкли киз.
ШАРИФ (а.) - шарафли, мукаддас, азиз.
ШАРИФА (а.) - азиз, Кадрли, шарафли киз.
ШАФИХА (а.) - шафкатли, мехру мурувватли, окибатли киз.
ШОХБОЗ (ф.т.) - лочин, чаккон, шиддаткор, шижоатли, довюрак, кудратли бўлсин.
ШАХИНА (ф.т.) - довюрак, мард, жасур, кўркмас киз.
ШАХЛО (а.) - катта, кора кўзли, гўзал киз.
ШАХНОЗ (ф.т.) - шохлар, асилзодалар авлодига мансуб нозли, нозик ва зебо, гўзал киз.
ШАҲОБИДДИН (а.) - диннинг ёркин, нурли юлдузи.
ШАҲОДАТ (а.) - гувохлик берувчи.
ШЕРАЛИ (ф.т-а.) - шердек довюрак, кўрккмас, жасур, Алидек куч-кудрат, акл-идрок эгаси бўлсин.
ШЕРБОИ (ф.т-ўзб.). - шердек довюрак, жасур, баходир бола улгайиб бой-бадавлат бўлсин.
ШЕРЗОД (ф.т.) - шернинг боласи; шердек довюрак, кўркмас ботирлар авлодидан бўлган бола.
ШЕРМУРОД (ф.т-а.) - шердек кўркмас, жасур, довюрак бола мурод-максадига етсин.
ШЕРМУХАММАД (ф.т-а.) - шердек довюрак, жасур, баходир болани Мухаммад (с.а.в.) охиратда шафоат килсинлар.
ШЕРХОН (ф.т.-ўзб.) - хон, асилзодалар авлодига мансуб, шердек довюрак, жасур, баходир бола ёки шерларнинг шери, хукмдори, яъни шердек довюрак баходирларнинг сардори.
ШЕРКОБИЛ (ф.т-а.) - шердек довюрак, жасур, баходир бола доно, аклли, кобил бўлиб ўссин.
ШЕРКУЛ (ф.т-ўзб.) - Аллохнинг шердек жасур, довюрак бандаси.
ШИРИН (ф.т.) - ёкимли, азиз, суюкли, ширин бола.
ШОБЕРДИ (ф.т-ўзб.) - Аллохнинг мархамати билан дунёга келган бола улгайиб улуг мартабалар сохиби бўлсин.
ШОДИ (ф.т.) - шодлик, кувонч, бахтиёрлик.
ШОДИБЕК (ф.т-ўзб.) - беклар авлодидан бўлган шоду хуррам, кувнок, бахтиёр бола.
ШОДИГУЛ (ф.т.) - шоду хандон, бахтиёр, кувнок ва гулдек зебо киз.
ШОДИЁР (ф.т.) - шоду хуррамлик, кувонч, бахтиёрлик хамиша хамрохи бўлсин ёки бизга шодликни ёр этган ёхуд кувончли кунда тугилган бола.
ШОДИМУРОД (ф.т-а.) - шод, хуррам, бахтиёр бола улгайиб мурод-максадига етсин ёки шоду-хуррамлик, кувонч-бахтиёрлик келтирган бола муродимизга етказди.
ШОДИМУХАММДД (ф.т-а.) - шоду хуррам бахтиёр болани Мухаммад (с.а.в.) охиратда шафоат килсинлар.
ШОДИЯ (ф.т.) - шод, хуррам, кувнок, бахтиёр ёки кувончли кунда турилган киз.
ШОДМОН (ф.т.) - шод, бахтиёр, кувнок ёки хаёти шодликка тўлик бўлсин ехуд кувончли, шодмон кунда тугилган бола.
ШОИР (а.) - шоир, сўзга чечан, хозиржавоб, ширинсўз, нотик бўлсин.
ШОИРА (а.) - шоира бўлсин, сўзга чечан, ширинсухан, нотика киз бўлсин.
ШОЙИСТА (ф.т.) - Хурмат-эхтиромга лойик, эъзоз-эътиборга муносиб киз.
ШОКИР (а.) - шукур килувчи, Аллохга шукур килувчи бола бўлсин ёки бизга фарзанд бергани учун Аллохга шукр.
ШОХИДА (а.) - сулув, гўзал, зебо киз.
ШОХИМАРДОН (ф.т.) - мард, баходирлар шохи.
ШОХРУХ (ф.т.) - юзида шохлик аломатлари зохир бўлган келишган, зебо бола.
ШОХСАНАМ (ф.т-а.) - гўзаллар, сулувлар шохи, зеболида беназир, бекиёс киз.
ШУКУР (а.) - Каноат, сабру токат килувчи, рози, миннатдор.
ШУКРУЛЛОХ (а.) - бизга фарзанд ато килганлиги учун Аллохга бехад хамду санолар, шукроналар бўлсин.
ШУХРАТ (а.) - довруг, обрў, шон, ифтихор.
Э
ЭЛБЕК (ўзб.) - улгайиб элнинг беги, сардори, йўлбошчиси бўлсин.
ЭЛДОР (ўзб-ф.т.) - улгайиб юкори мартабалар эгаси, элнинг йўлбошчиси, рахнамоси, хукмдори бўлсин.
ЭЛМУРОД (ўзб-а-.)- эл орзу килган фарзанд бўлсин, элини орзу-муродига эриштирсин.
ЭРАЛИ (ўзб-а.) - жасур, дойюрак, мард бола Алидек куч-кудрат, акл-заковатли бўлсин.
ЭРГАШ (ўзб.) - ака ва опаларига эргашиб юрсин.
ЭРКИН (ўзб-) - эркин, озод, хур бола.
ЭСОН (ўзб.) - сог-саломат, омон-эсон ўссин.
ЭШБЕК (ўзб.) - беклар наслидан бўлган бола улгайиб, ака-укаларига хамдам, эш, хамнафас бўлсин.
ЭШБЎРИ (ўзб.) - бўри хамрохи, йўлдоши бўлиб, унн ёмон кучлардан, ёвуз рухлардан химоя килсин, асрасин.
ЭШДАБЛАТ (ўзб-а.) - мол-дунё, давлатга эришиб, бой-бадавлат бўлсин, ризки бутун бўлиб, бахтли, тотув хаёт кечирсин.
ЭШМУРОД (ўзб.-а.) - орзу кдяинган хамрох ёки орзусига хамрох бўлиб, мурод-максадига етсин.
ЭШКОБИЛ (ўзб.) - одобли, эс-хушли, кобил бола, ака- укаларига йўлдош, хамдам, эш бўлсин.
ЭЪЗОЗ (а.) - эътиборга, Хурмат-эхтиромга сазовор бўлган кадрли, химматли, суюкли бола.
ЭХСОН (а.) - совга, тухфа.
Ю
ЮЛДУЗ (ўзб.) - юлдуздек ёруг юзли, чиройли, гўзал киз.
ЮНУС (кад.ях.) - каптар.
ЮСУФ (кад.ях.) - ортган, кўпайган хусн маъносида.
Я
ЯЙРА (ўзб.) - яйраб-яшнаб ўссин, хаёти кувончга тўлик бўлсин.
ЯШАР (ўзб.) - яшаб кетсин.
Ў
ЎКТАМ (ўзб.) - кучли, кудратли, довюрак, жасур, викорли.
ЎЛМАС (ўзб.) - ўлмасин, умри узок бўлсин.
ЎЛМАСОЙ (ўзб.) - ўлмасин, яшаб кетсин, умри узок бўлсин деб умид, ният килинган ойдек гўзал, зебо киз.
УРАЛ (ўзб.) — тугилганда киндигига ўралиб тушган ёки жингалак сочли бола.
ЎРОК (ўзб.) - ўрокдек ўткир, кескир бўлсин ёки киндиги ўрок билан кесилган бола.
ЎТКИР (ўзб.) - ўткнр, ўткир аклу заковат сокиби, доно бола бўлсин.
ЎТКИРБЕК (ўзб.) - беклар авлодига мансуб бўлган ўткир аклу заковат сохиби, билимли, доно бола.
ЎГИЛОЙ (ўзб.) - шу ойдек гўзал киздан кейинги тугилажак фарзанд ўгил бўлсин.
ЎРИЛШОД (ўзб-ф.т.) - ушбу кувнок, бахтиёр, шодон киздан кейин тугиладиган бола ўил бўлсин.
К
КАЛДИРгОЧ (ўзб.) - калдиргочнинг канотидек нозик, ингичка кошли, сулув, гўзал киз.
КАМБАР (а.) - тўргай.
КАХРАМОН (ф.т.) - довюрак, жасур, кудратли, кўркмас.
КИЛИЧ (ўзб.) - киндиги килич билан кесилган бола ёки киличдай кескир, ўткир, мустахкам бўлсин.
КУДРАТ (а.) - кучли, кудратли.
КУДРАТУЛЛОХ (а.) - Аллохнинг кудрати билан дунёга келган бола ёки Аллохнинг кудратли, кучли бандаси бўлсин.
КУНДУЗ (ўзб.) - Кундуздек чиройли, зебо киз.
КУНДУЗОЙ (ўзб.) - Кундуздек гўзал, ойдек сулув, зебо киз.
КУРБОН (а.) - курбон ойида тугилган бола.
КУРБОНАЛИ (а.) - курбон ойида дунёга келган бола Алидек куч-кудрат, акл-заковатли бўлсин.
КУРБОННАЗАР (а.) - Курбон ойида тугилган, Худонинг назари тушган бола.
КУРБОНОЙ (а.-ўзб.) - Курбон ойида тугилган ойдек гўзал, сулув киз.
КУТБИДДИН (а.) - диннинг асоси, таянчи.
КУТЛИ (ўзб.) - бахтли, саодатманд, икболи порлок.
КУТЛИБЕКА (ўзб.) - бахтли,саодатли, икболи порлок олийнасаб киз.
КЎЛДОШ (ўзб.) - кўмакчи, дўст, хамдам.
КЎЧКОР (ўзб.) - мояги, эркаклик тухуми катта бўлиб тугилган ёки пешонаси дўнг ёхуд кўчкордек кучли бола.
КЎШОК (ўзб.) - баданида Кўшимча аъзо билан тугилган бола.
Г
ГАЙРАТ (а.) - серхаракат, шижоатли, толмас, гайратли бола бўлсин.
ГИЁС (а.) - кўмак, ердам, мадад.
ГИЁСИДДИН (а.) - диннинг мадади, кўмаги, ёрдами.
ГОЛИБ (а.) - зафар козонувчи, енгилмас, юлиб.
ГУЛОМ (а.) - ёш хизматкор

ХАБИБ (а.) - суюкли дўст, кадрдон, Гамхўр.
ХАБИБА (а.) - севимли, мехрибон, кадрли киз.
ХАБИБУЛЛОХ (а.) - Аллохнинг суюкли дўсти.
ХАЙДАР (а.) - арслон, кўркмас, жасур, кучли, кудратли бола бўлсин.
ХАЙИТ (а.) - Хайит байрами кунларида тугилган бола.
ХАЙИТАЛИ (а.) - хайит байрами кунларида дунёга келган бола Али каби зўр инсон бўлиб етишсин.
ХАЙИТГУЛ (а-ф.т) - хайит кунида тугилган, гулдек чиройли, зебо киз.
ХАЙИТМУРОД (а.) - хайит кунида фарзандли бўлиб, орзумизга эришдик ёки хайит кунида тугилган бола мурод-максадига етсин.
ХАЛИМА (а.) - рахмдил, шафкатли, мулойим табиатли, беозор, суюкли киз.
ХАМДАМ (ф.т.) - содик дўст, ўрток, ака-укаларига, отасига хамдам, мададкор, эш бўлсин.
ХАМИД (а.) - Аллох таолога хамду сано айтувчи.
ХАМИДА (а.) - Аллохга шукур килувчи, хамду сано айтувчи ёки мактовга сазовор киз.
ХАМИДУЛЛОХ (а.) - Аллохнинг мактовига сазовор, аъло бандаси.
ХАМРОХ (ф.т.) - Хамдам, шерик.
ХАСАН (а.) - чиройли, аъло, гўзал.
ХАСАНАЛИ (а.) - чиройли, кўркам бола Алига ўхшаган яхши одам бўлсин.
ХАСАНХЎЖА (а-ф.т.) - хўжалар авлодига мансуб чиройли, кўркам бола.
ХОЖИ (а.) -мукаддас хаж зиёратида бўлган зиёратчи.
ХОЖИМУРОД (а.) - хожи эриштирган орзу-мурод ёки улгайиб хожи бўлсин, мурод-максадига етсин.
ХОТАМ (а.) - олийхиммат, саховатпеша бола.
ХУЛКАР (ўзб.) - Сурайё юлдузидек ёруг юзли, чиройли гўзал киз ёки икболи сурайё юлдузидек порлок бўлсин.
ХУМОЮН (ф.т.) - муборак, кутлуг.

КИСКАРТМАЛАР:
а. — арабча
мўг. — мўгилча
ўзб. — ўзбекча
хинд. — хиндча
ф.т. — форс-тожик
юн. — юнонча
ях. — яхудийча
кад. ях. — кадимий яхудийча

 
SuperManДата: Dushanba, 2009-05-04, 19:36:51 | Сообщение # 2
Forum Moderatori (FM)
Группа: Модератор
Сообщений: 166
Награды: 11
Репутация: 9
Статус: Ketgan
SHAHZOD ismining ma'nosi yo'q ekanmi?

Alloh madadkor bo'lsin! Omad yor bo'lsin!

 
АнгелочкаДата: Seshanba, 2009-05-05, 07:11:25 | Сообщение # 3
Admin Yordamchisi (AY)
Группа: Портал Патрул Модератори (ППМ)
Сообщений: 583
Награды: 11
Репутация: 11
Статус: Ketgan
китобда йугакан узими исмим хам =((

Аллох тилингда эмас Дилингда булсин!
 
SuperManДата: Chorshanba, 2009-05-06, 17:39:42 | Сообщение # 4
Forum Moderatori (FM)
Группа: Модератор
Сообщений: 166
Награды: 11
Репутация: 9
Статус: Ketgan
Yangi ismlarning ma'nosi haligacha berilmagan shekilli.

Alloh madadkor bo'lsin! Omad yor bo'lsin!

 
Forum » So'zlashuv maydonchasi / Беседка » Erkin Mavzu \ Свободная тема » Ismlar ma'nosi...
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: